Krátký úvod k historii firmy

Společnost ERA vznikla jako soukromá společnost s.r.o. k 1.lednu 1994.

Organizace zaměstnává zhruba 20 pracovníků. Hospodaření společnosti je kontrolováno auditorem.

Společnost úzce spolupracuje s dalšími špičkovými spolupracovníky a je jedním z největších odběratelů řídící počítačové techniky od fy. SAUTER AUTOMATION v ČR. Mimo řídícího systému SAUTER provádí dodávky i dalších řídících systémů.(LANDIS a STAEFA , SAIA, atd.).

Má za sebou více než 320 referenčních staveb,kde realizovala dodávky měření a regulace včetně vyšších řídících systému, technologie budov a tepelné techniky, technologií lehkého průmyslu a technologii čistíren odpadních vod atd.

Organizační členění společnosti

 • Obchodní útvar
 • Montážní útvar
 • Oddělení automatiky a SW

Činnosti společnosti

 • Poradenská činnost v oboru měřící,regulační techniky, ASŘ,ASŘTP,
  silnoproudé a instalační elektrotechniky
 • Projektování v investiční výstavbě a projektování elektrických zařízení
 • Poskytování služeb investorům a projektantům v oboru
 • Dodávky systémů formou na klíč,včetně doplňkové technologie jiných výrobců
 • Dodávky souborů měřící a regulační techniky, ASŘTP všech systémů a instalace datových sítí
 • Dodávky a montáže elektrických strojů,přístrojů,rozvaděčů nízkého napětí,ústředního vytápění,chlazení a větrání
 • Zprovoznění všech technických prostředků měření,regulace a řízení včetně silnoproudé části
 • Servisní služby na veškerá zařízení měření,regulace, ASŘTP, EPS
 • Krátké dodací lhůty s pokrytím služeb v rámci celé ČR
 • Tvorba SW vybavení,automatické zpracování dat
 • Záruční doby v rozsahu 12 až 60 měsíců